παρουσίαση σε κοινό public presentation

Μέθοδοι CSI στην υπηρεσία της άγριας ζωής και στην Ελλάδα

Στη μάχη οι πρώτοι «απόφοιτοι» της Wildlife Crime Academy

Εξειδικευμένοι στη διερεύνηση εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής είναι, από τον περασμένο Απρίλιο, πέντε εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών της Ελλάδας που ολοκλήρωσαν επιτυχώς και τους τρεις κύκλους εντατικής εκπαίδευσης της Ακαδημίας για το Έγκλημα ενάντια στην Άγρια Ζωή (Wildlife Crime Academy) που διοργανώθηκε στην Ισπανία.