Υλικά ενημέρωσης

έντυπο flyer

«Βάζουμε τέλος στη δηλητηρίαση της ζωής της υπαίθρου»

Ενημερωτική έκδοση 16 σελίδων για το πρόβλημα της παράνομης χρήσης και διασποράς στη φύση δηλητηριασμένων δολωμάτων: διαστάσεις, νομικό πλαίσιο, επιπτώσεις, εργαλεία και μέτρα πρόληψης, χρήσιμα τηλέφωνα κ.ά.

Διαθέσιμη στο: https://tinyurl.com/bdfz6266

αφίσα poster

Aφίσα «Φτερωτοί γίγαντες της υπαίθρου»

Διαθέσιμη στο: https://tinyurl.com/yhd358w2

αφίσα poster

Aφίσα «Αλυσίδα θανάτου»

Διαθέσιμη στο: https://tinyurl.com/mrxethjc